Pomoc drogowa tylko do wypadków? Kiedy jesteśmy w stanie zatelefonować po lawetę?

Ubezpieczenie samochodowe OC musi mieć każdy z nas. Dzięki temu jesteśmy upoważnieni do tego, aby poruszać się naszym samochodem po polskich drogach. W momencie, kiedy tak właściwie dojdzie do wypadku, to jesteśmy w stanie w ten sposób zagwarantować drugiej osobie odpowiednie odszkodowanie. Zasada jest taka, iż odszkodowanie wypłaca przedstawiciel poszkodowanemu. Jednak może on potem postarać się o zwrot pieniędzy do właściciela polisy OC.

Następuje to w momencie, gdy nie posiadał on uprawnienie do kierowania danym pojazdem, zbiegł z miejsca zdarzenia, wyrządził krzywdę umyślnie, wyrządził szkodę pod wpływem alkoholu, lub środków narkotycznych, narkotyków. Takie samo działanie zachodzi w sytuacji, gdy winny wszedł w posiadanie auta w skutek popełnienia przestępstwa. Wtedy jest on obowiązki do poniesienia takich wszystkich kosztów, które dotyczyły zapewnienia odszkodowania poszkodowanemu.

Ubezpieczalnia będzie starała się wycelować do niego należyte rachunku, jakie on musi pokryć w danym terminie, okresie. Czasem dochodzi do bardziej karkołomnych przypadków samochodowych. Na przykład winny nie miał ubezpieczenia OC, wtedy jesteśmy w stanie uzyskać odszkodowanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Tak w następstwie tego to stworzona przez nas ubezpieczalnia będzie zapewniała nam odszkodowanie w tej sprawie – również laweta Dąbrowa Górnicza. Niemniej jednak nie zawsze dochodzi do takiego rozwiązania.

Na przykład na poszkodowanym ma prawo ciążyć obowiązek wyrównania strat, kotnych nie poniósłby, jeśli by skorzystał z polisy OC winnego danego zdarzenia, kolizji samochodowej. Do takich strat jesteśmy w stanie na przykład zaliczyć opłatę za uzupełnienie kwoty ubezpieczenia po szkodzie, utrata posiadanych zniżek za bezszkodową jazdę. Nieraz w polisach AC dojrzejemy udział własny. W takim wypadku ubezpieczalnia jest obowiązkowa za pokrycie 70% kosztów, poza tym ma prawo wziąć pod szczególną uwagę zwrócenie kosztów za zamienniki, a nie części, które są oryginalne. Odpowiednio wobec tego będzie starać się korzystać z ubezpieczenia winnego, wtedy wszystko przebiega w bardziej odpowiedniej do Twoich wymagań sytuacji, także dla poszkodowanego.

Recommended Articles